Δελτία ελλανοδικών 20/10/19

Σε μία πανηγυρική ατμόσφαιρα όπου ο ΟΠΑΠ διοργάνωσε τα πάντα άψογα και ευχαρίστησε τούς χιλιάδες επισκέπτες στο Μαρκόπουλο,το Δελτίο Ελλανοδικών δεν είχε σημαντικά συμβάντα και όλα κύλησαν ομαλά.Ευχές καί τού χρόνου να υπάρξει ανάλογη επιτυχία και οι ιπποδρομίες να είναι γιορτή γιά μικρούς καί μεγάλους.

 

1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΧΑΜΛΥΝ ΛΑΝΤ (IRE).

-Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του προπονητή κ. Χ. Λεοντσίνη, ο ίππος του ΕΛΕΥΘΕΡΟΝΙΚΟΣ διαγωνίστηκε με ευθύνη του ιδίου και μέριμνα του προπονητή κ. Ι. Μυκονιάτη .

-Ο ίππος ΦΛΑΪΝΓΚ ΕΡΜΗΣ ξεκίνησε με αναπήδημα. Ο ίδιος ίππος επέστρεψε με τραυματισμό προσθίου δεξιού άκρου. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Ο ίππος ΡΟΥΪΝ ξεκίνησε δυστροπώντας.

-Ο αναβάτης Ανδρέου Λ. που ίππευε τον ίππο ΕΛΕΥΘΕΡΟΝΙΚΟΣ δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής, έκλινε προς την εσωτερική και συνέχισε να πιέζει

σε αυτή παρατεταμένα δυσχεραίνοντας τους εσωτερικά αναπτυσσόμενους ίππους ΓΟΥΑΧΙΜΠΑ και ΧΑΜΛΥΝ ΛΑΝΤ. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€) στον ανωτέρω αναβάτη.

-Γίνεται σύσταση στον αναβάτη Μαστοράκη Κ. που ίππευε τον ίππο ΓΟΥΑΧΙΜΠΑ να είναι πιο προσεκτικός στη τήρηση της γραμμής του στα τελευταία μέτρα της διαδρομής.

-Ο αναβάτης Μερσινιάς Γ. που ίππευε τον ίππο ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΙΝΓΚ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

-Καλείται ο προπονητής κ. Αγγελόπουλος όπως προσέλθει στο γραφείο των Ελλανοδικών διότι κατά την μεταζύγιση του ίππου του βρέθηκε με 500 γραμμάρια επιπλέον βάρος στην ιπποσκευή.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΣΑΡΡΕΪ ΜΠΡΗΖ (IRE).

Ουδέν.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ (IRE).

-Ο ίππος ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΪ αρνήθηκε να εξέλθει από το μηχάνημα εκκίνησης. Με απόφαση του Αφέτη αφαιρείται το «έχειν καλώς» από τον ίππο.

-Ο ίππος ΕΝΣΑΪΝ ξεκίνησε διστακτικά.

-Λίγα μέτρα μετά την εκκίνηση ο ίππος ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ έκλινε ελαφρά προς την εσωτερική και δυσχέρανε στιγμιαία τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΝΤΟΝΤ ΚΡΑΪ ΦΟΡ ΜΗ. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) στον αναβάτη Ψαραδάκη Ι. που ίππευε τον ίππο ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ.

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ (GB).

-Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του προπονητή κ. Γιατρά Αλ., ο ίππος του ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ διαγωνίστηκε με ευθύνη του ιδίου και μέριμνα της βοηθού προπονητή κας Γιατρά Μ.

-Ο ίππος ΜΑΤΙΛΝΤΑΣ ΛΟ ξεκίνησε διστακτικά.

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΝΤΕΪΝΤΡΗΜ (GR), ΦΡΗ ΓΟΥΙΛ (GR).

-Η εκκίνηση της ιπποδρομίας καθυστέρησε 10΄ λεπτά.

-Στο ύψος των 450μ. ο ίππος ΦΡΗ ΓΟΥΙΛ προσπερνώντας τον ίππο ΚΟΥΗΝ ΜΠΕΪΝΟΥΝΑ δεν τήρησε την γραμμή του, έκλινε προς την εσωτερική και δυσχέρανε την ανάπτυξη

του τελευταίου. Για τα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) στον αναβάτη Χριστοφή Μ. που ίππευε τον ίππο ΦΡΗ ΓΟΥΙΛ.

-Ο ίππος ΕΥΡΙΔΙΚΗ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στην τραχεία. Κτηνίατροι Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Ο αναβάτης Χριστοφής Μ. που ίππευε τον ίππο ΦΡΗ ΓΟΥΙΛ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

-Ο αναβάτης Μερσινιάς Γ. που ίππευε τον ίππο ΚΟΥΗΝ ΜΠΕΪΝΟΥΝΑ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα ευρώ (80€).

-Οι ίπποι ΣΕΝΣ ΟΦ ΝΤΑΪΡΕΞΙΟΝ και ΦΡΕΝΤΣ ΣΟΝΝΕΤ παραπέμφθηκαν προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Καλούνται οι προπονητές κ.κ. Σταύρου Χρ.,

Μαυρόπουλος Σπ. και οι αναβάτες Ξυνός Μ. και Ψαραδάκης Ι. που ίππευαν τους ίππους αντίστοιχα, όπως προσέλθουν την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση στο γραφείο των Ελλανοδικών.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΡΕΒΑΜΠ (USA), ΟΒΕΡ ΔΕ ΓΚΑΝΣ (IRE), ΠΕΡΠΛ ΧΑΡΤ (GR).

Ουδέν.

7η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ (IRE).

-Ο αναβάτης Κρητικός Ε. που ίππευε τον ίππο ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής, έκλινε προς την εσωτερική παρατεταμένα δυσχεραίνοντας την ανάπτυξη των ίππων ΝΤΕΒΙΛ ΑΝΣΕ και ΜΠΟΜΠΣΕΛ ΜΠΕΫ. Καλείται ο ανωτέρω αναβάτης όπως προσέλθει την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση στο γραφείο των Ελλανοδικών.

-Η νέα αναβάτης Καμούτση Ε. που ίππευε τον ίππο ΝΤΕΒΙΛ ΑΝΣΕ στα πρώτα μέτρα της διαδρομής επέτρεψε στον ίππο της να κλίνει ελαφρά προς την εσωτερική και να έρθει

σε επαφή με τον ίππο ΠΟΕΤΙΚ ΓΚΕΣΤ. Γίνεται αυστηρή σύσταση στην ανωτέρω αναβάτη να είναι πιο προσεκτική στη τήρηση της γραμμής της.

-Εξετάζεται η ίππευση του αναβάτη Κρητικού Ε. που ίππευε τον ίππο ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ σε σχέση με την προηγούμενη συμμετοχή του και τις αιτιάσεις που είχε επικαλεστεί

και καλείται την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση να προσέλθει στο γραφείο των Ελλανοδικών. Επίσης καλείται και ο προπονητής του ίππου κ. Ιωαννίδης Μ.

-Εξετάστηκε η επίδοση του ίππου ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ. Ο ίππος παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Καλούνται ο προπονητής του ίππου κ.

Κουβαράς Χρ. και ο αναβάτης Δημητσάνης Π. όπως προσέλθουν την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση στο γραφείο Ελλανοδικών.

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Δημητσάνη Π. που ίππευε τον ίππο ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ διότι επέστρεψε μισό κιλό (0,5kg) υπέρβαρος.

-Επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€) στον καθένα από τους αναβάτες Ξυνό Μ. και Τσέλα Ε. που ίππευαν τους ίππους ΜΠΟΜΠΣΕΛ ΜΠΕΫ και ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ αντίστοιχα

διότι παραβίασαν τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

-1η ιπποδρομία:

Προσήλθε ο προπονητής κ. Αγγελόπουλος Στ. και ανέφερε ότι ενδεχομένως τα επιπλέον γραμμάρια κατά τη μεταζύγιση οφείλονται στην εφίδρωση στο υπόσαγμα της ιπποσκευής. Οι Ελλανοδίκες δέχονται τις εξηγήσεις του προπονητή και του γίνεται σύσταση να είναι πιο προσεκτικός.

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10