Δελτία ελλανοδικών 17/11/19

-Ο ίππος ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ ρινορράγησε. Αποχή ένας (1) μήνας.-Ο ίππος ΓΟΥΙΝ ΤΖΟΥΚΕΡΙΝΑ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου.Ο ίππος ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου.

 1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΚΑΡΣΟΝ ΣΙΤΥ (GB)

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΚΑΡΣΟΝ ΣΙΤΥ κινήθηκε προς την εξωτερική.

-Οι Ελλανοδίκες εξέτασαν το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας και διαπίστωσαν ότι στο ύψος των 250μ και λίγο πριν το ύψος των 100μ. ο ίππος ΚΑΡΣΟΝ ΣΙΤΥ που τερμάτισε

πρώτος (1ος) κινήθηκε σταδιακά προς την εξωτερική και δυσχέρανε τον εξωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΕΛΕΓΚΑΝΤΛΥ ΜΠΑΟΥΝΤ που τερμάτισε τρίτος (3ος). Στους Ελλανοδίκες δεν δημιουργήθηκε η βεβαιότητα οτι ο ίππος ΚΑΡΣΟΝ ΣΙΤΥ απέκτησε πλεονέκτημα ικανό ώστε να τερματίσει εμπρός από τον παρενοχληθέντα ίππο. Ως εκ

τούτου το αποτέλεσμα παραμένει ως έχει. (Άρθρο 148 του Κ.Ι). Για τα παραπάνω επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας στον αναβάτη Μαστοράκη

Κ. που ίππευε τον ίππο ΚΑΡΣΟΝ ΣΙΤΥ διότι με τη αλλαγή γραμμής στέρησε την κατάκτηση της 2ης θέσης από τον ίππο ΕΛΕΓΚΑΝΤΛΥ ΜΠΑΟΥΝΤ. Στην επιμέτρηση της ποινής λήφθηκε υπόψη η τάση του ίππου προς την εξωτερική.

-Ο ίππος ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ ρινορράγησε. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΧΙΚΑΓΙΑ (GB)

-Ο ίππος ΣΟΥΪΤ ΠΟΕΜ διαγωνίστηκε με παρωπίδες, κατόπιν αιτήματος του προπονητή του κ. Καλογερόπουλου Ν. ο οποίος λανθασμένα δεν είχε δηλώσει παρωπίδες στον

ίππο του. Οι Ελλανοδίκες έκαναν το αίτημα του προπονητή δεκτό και του επιβάλλουν πρόστιμο πενήντα ευρώ (€50).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΓΟΥΙΝ ΤΖΟΥΚΕΡΙΝΑ κινήθηκε απότομα προς την εξωτερική και επέπεσε στον ίππο ΕΪΝ ΠΡΟΣΙΤ του οποίου ο αναβάτης έχασε στιγμιαία την ισορροπία του.

-Η ένσταση που υπέβαλε ο διαχειριστής του syndicationτου ίππου ΝΟΣΤΡΟΒΙΑ που τερμάτισε 3ος κατά του ίππου ΓΟΥΪΝ ΤΖΟΥΚΕΡΙΝΑ που τερμάτισε 2ος επικαλούμενος

παρενόχληση στο ύψος των 250μ. περίπου δεν γίνεται δεκτή. Οι Ελλανοδίκες έκριναν ότι η αλλαγή γραμμής του ίππου ΓΟΥΙΝ ΤΖΟΥΚΕΡΙΝΑ προς την εσωτερική και η

στιγμιαία δυσχέρανση του ενιστάμενου ίππου δεν επηρέασε το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα παραμένει ως έχει. (Άρθρο 148 του Κ.Ι). Το

παράβολο επιστρέφεται. Για τα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€)στο αναβάτη Ανδρέου Λ. που ίππευε τον ίππο ΓΟΥΙΝ ΤΖΟΥΚΕΡΙΝΑ.

-Ο ίππος ΓΟΥΙΝ ΤΖΟΥΚΕΡΙΝΑ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ (GB)

-Ο ίππος ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ που ήταν ανήσυχος μέσα στο μηχάνημα εκκίνησης ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση. Στο συμβάν έπαιξε ρόλο και η ελαφρώς καθυστερημένη

αντίδραση του βοηθού Αφέτη να αφαιρέσει την κουκούλα από τον ανωτέρω ίππο τη στιγμή της εκκίνησης.

-Ο ίππος ΛΕΪΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ ξεκίνησε με καθυστέρηση.

-Στα τελευταία μέτρα της διαδρομής οι ίπποι ΛΙΛΛΥΠΟΥΤ (περισσότερο) και ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ (λιγότερο) συνέκλιναν με συνέπεια να δυσχερανθεί η ανάπτυξη του ίππου ΛΑ ΜΑΝΓΚΑ που ακολουθούσε λίγο πίσω από τους δύο ανωτέρους ίππους. Για τα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) στον αναβάτη Δημητσάνη Π. που ίππευε

τον ίππο ΛΙΛΛΥΠΟΥΤ και πενήντα ευρώ (50€) στον αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΝΙΟΥ ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ (IRE)

- Ο ίππος ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ ξεκίνησε με αναπήδημα

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΛΑΝΑΡΙ (IRE)

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΑΛΑΝΑΡΙ και ΑΓΓΕΛΟΣ συνέκλιναν με συνέπεια να έρθουν σε επαφή οι ενδιάμεσα αναπτυσσόμενοι ίπποι και ο ίππος ΤΑΡΑΓΚΟΝ να δυσχερανθεί και να απολέσει έδαφος.

-Ο ίππος ΜΑΝΝΕΡΣ ΠΛΗΖ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκαν λιποθυμικές τάσεις. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΑΪΡΙΣ ΜΠΡΗΖ (GB), ΦΛΟΟΥΙΝΓΚ ΜΑΤΖΙΚ (IRE)

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Δημητσάνη Π. που ίππευε τον ίππο ΑΪΡΙΣ ΜΠΡΗΖ να είναι πιο προσεκτικός στην τήρηση της γραμμής του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής.

-Ο ίππος ΛΑΟΦΙΛΟΣ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στην τραχεία. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Για διαδικαστικούς λόγους λήφθηκαν ούρα από τον ίππο ΜΠΟΡΕΛΛΙ.

7η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ (IRE)

-Η ένσταση που υπέβαλε ο προπονητής κ. Κρητικός Α. του ίππου ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ που τερμάτισε 2ος κατά του ίππου ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ που τερμάτισε 1ος επικαλούμενος

παρενόχληση στο ύψος των 1200μ. περίπου δεν γίνεται δεκτή. Οι Ελλανοδίκες έκριναν οτι η αλλαγή γραμμής του ίππου ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ προς την εξωτερική, λόγω του οτι ο

ίππος παρεμποδιζόταν από τους εμπρός ίππους και δεν μπορούσε να αναπτυχθεί που προκάλεσε τη στιγμιαία δυσχέρανση του ενιστάμενου δεν επέφερε αλλοίωση του

αποτελέσματος. Ως εκ τούτου το αποτέλεσμα παραμένει ως έχει. (Άρθρο 148 του Κ.Ι). Το παράβολο επιστρέφεται.

 -Ο αναβάτης Ξυνός Μ. που ίππευε τον ίππο ΣΗΣΑΪΝΤ ΝΤΡΗΜΕΡ δεν τήρησε τη γραμμή του από το ύψος των 1400μ έκλινε προς την εσωτερική και πίεσε δύο φορές τον

εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡ. Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€).

 -Ο αναβάτης Ψαραδάκης Ι. που ίππευε τον ίππο ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το

επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

 -Ο ίππος ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

 -Ο ίππος ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

 -Ο ίππος ΓΟΥΙΝΝΕΡ ΜΩΥΣΗΣ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στην τραχεία. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

8η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΣΙΑΝ ΣΚΑΪ (GB)

-Ο ίππος ΡΕΘΥΜΝΙΑΝ ΜΕΛΙΝΑ διεγράφη λόγω χωλότητας προσθίου αριστερού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Ο ίππος ΦΛΑΞ ΚΑΠΑΣΙΤΟΡ ξεκίνησε διστακτικά.

-Ο αναβάτης Δρόσος Δ. που ίππευε τον ίππο ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

9η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΠΓΚΡΕΪΝΤ (GB)

-Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€) στον προπονητή κ. Λεοντσίνη Χ. διότι δεν προσκόμισε τα χρώματα ιδιοκτησίας και ο ίππος του ΙΜΣΙΖ ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.

-Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€) στον ιδιοκτήτη διότι δεν προσκόμισε τα χρώματα ιδιοκτησίας και ο ίππος του ΣΑΦΦΑΧ διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ διότι απώλεσε το μαστίγιο του στα τελευταία μέτρα της διαδρομής.

-Ο αναβάτης Ξυνός Μ. που ίππευε τον ίππο ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το

επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10