Δελτία ελλανοδικών 22/12/19

-Στον ίππο ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή ένας (1) μήνας.-Ο ίππος ΙΤΣ ΜΠΗΝ ΝΟΟΥΤΙΝΤ ξεκίνησε στο ύψος των 600μ. παρουσίασε έντονη χωλότητα και ανεκόπη από τον αναβάτη του. Στον ίππο διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΝΤΑΪΝΑΜΑΪΤΥ (GB)

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΑΙΓΛΗ κινήθηκε προς την εξωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΠΟΖΙΤΙΒ ΛΑΪΤ και αυτός με τη σειρά του ήρθε σε επαφή με τον εξωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΜΑΤΖΑΡΡΑ.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΝΟΣΤΡΟΒΙΑ (IRE)

-Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€) στον προπονητή κ. Κρητικό Ηλ. διότι δεν προσκόμισε τα χρώματα ιδιοκτησίας και ο ίππος του ΚΥΛΛΑΤΣΥ ΠΡΙΝΣΕΣ διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΝΟΣΤΡΟΒΙΑ έκλινε προς την εσωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΡΕΪΝΑ.

-Στο ύψος των 1200μ. ο ίππος ΣΟΥΪΤ ΠΟΕΜ κινήθηκε ελαφρά προς την εξωτερική με συνέπεια να δυσχερανθεί η ανάπτυξη του ίππου ΚΥΛΛΑΤΣΥ ΠΡΙΝΣΕΣ. Για τα παραπάνω

γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Κρητικό Ε. που ίππευε τον ίππο ΣΟΥΪΤ ΠΟΕΜ.

-Γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Ξυνό Μ. που ίππευε τον ίππο ΓΙΟΥΡΟ ΝΟ ΜΟΡ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά

περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

-9η ιπποδρομία της Κυριακής 15 Δεκεμβρίου 2019:

Μετά από αμοιβαίες εξηγήσεις το συμβάν μεταξύ του εκπροσώπου των στάβλων ΚΟΥΪΝΣΓΟΥΕΪ κ. Κεράτσα Β. και του βοηθού Ιπποδρομιάρχη θεωρείται λήξαν.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΤΖΙΑΡΙΝΟ (GR)

-Ο ίππος ΙΖΒΕΣΤΙΑ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση και αναπτύχθηκε διστακτικά.

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Αττίκο Κ. που ίππευε τον ίππο ΙΜΣΙΖ ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ διότι απώλεσε το μαστίγιο του στο ύψος των 300μ.

-Γίνεται παρατήρηση στον μαθητευόμενο αναβάτη Χοσσάμ Μεκύ Μ. που ίππευε τον ίππο ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου

χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

-Ο ίππος ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΧΑΡΜΠΟΥΡ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αντωνίου, Οικονομοπούλου.

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΦΛΟΟΥΙΝΓΚ ΜΑΤΖΙΚ (IRE), ΑΪΡΙΣ ΜΠΡΗΖ (GB)

-Μετά την τοποθέτηση του στο μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΣΟΥΪΝΛΕΙ παραβίασε την πόρτα του μηχανήματος, ανέτρεψε τον αναβάτη του και αφού διέτρεξε απόσταση του στίβου διεγράφη με απόφαση των Ελλανοδικών.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΓΚΡΕΓΚΣ ΣΗΚΡΕΤΣ κινήθηκε προς την εξωτερική.

-Ο ίππος ΙΤΣ ΜΠΗΝ ΝΟΟΥΤΙΝΤ ξεκίνησε διστακτικά. Στο ύψος των 600μ. ο ανωτέρω ίππος παρουσίασε έντονη χωλότητα και ανεκόπη από τον αναβάτη του. Στον ίππο

διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Οικονομοπούλου.

-Γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Δρόσο Δ. που ίππευε τον ίππο ΑΜΠΥΦΕΡΒΑΪΝ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

-Ο ίππος ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Κλήθηκε ο προπονητής κ. Σταύρου Χ. για τη μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου

και δήλωσε ότι πρόκειται περί άπειρου ίππου που σε συνδυασμό με την επικεφαλής διαδρομή, τον δυνατό άνεμο που επικρατούσε και την μεγαλύτερη απόσταση

επηρέασαν αρνητικά την επίδοση του ίππου. Οι εξηγήσεις του προπονητή κρατούνται υπό σημείωση.

-Λήφθηκαν ούρα για διαδικαστικούς λόγους από τον ίππο ΑΜΠΥΦΕΡΒΑΪΝ

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΣΑΡΡΕΪ ΜΠΡΗΖ (IRE), ΝΤΡΑΓΚΟΝΕΤ (FR)

-Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€) στον προπονητή κ. Κουβαρά Χρ. διότι δεν προσκόμισε τα χρώματα ιδιοκτησίας και ο ίππος του ΝΤΡΑΓΚΟΝΕΤ διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.

-Ο ίππος ΣΑΡΡΕΪ ΜΠΡΗΖ ξεκίνησε με αναπήδημα και αναπτύχθηκε διστακτικά.

-Ο αναβάτης Δημητσάνης Π. που ίππευε τον ίππο ΣΑΡΡΕΪ ΜΠΡΗΖ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

-Η ένσταση που επέβαλε η προπονήτρια του ίππου ΠΕΡΠΛ ΧΑΡΤ κα Κεράτσα Ειρ. που τερμάτισε 4ος κατά του ίππου ΑΠΛΗΚΤΟΝ που τερμάτισε 3ος επικαλούμενη

παρενόχληση στο ύψος των 300μ. και 250μ. δεν γίνεται δεκτή. Οι Ελλανοδίκες έκριναν ότι η αλλαγή γραμμής του ίππου ΑΠΛΗΚΤΟΝ προς την εσωτερική και η δυσχέρανση του ενιστάμενου ίππου δεν είχαν επίδραση στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. (Άρθρο 148 του Κ.Ι). Το παράβολο επιστρέφεται. Για τα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο εκατό πενήντα ευρώ (150€) στον αναβάτη Δρόσο Δ. που ίππευε τον ίππο ΑΠΛΗΚΤΟΝ

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΧΑΣΤΟΤΡΙΚΕ (IRE), ΝΙΟΥ ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ (IRE)

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ έκλινε προς την εσωτερική και πίεσε προς αυτήν τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΧΑΣΤΟΤΡΙΚΕ

ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΜΠΟΜΠΣΕΛ ΜΠΕΫ. Από το συμβάν δυσχεράνθηκε ο ίππος ΧΑΣΤΟΤΡΙΚΕ. Για τα παραπάνω γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Χριστοφή Μ. που ίππευε τον ίππο ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ.

-Ο ίππος ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε χωλότητα οπίσθιου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι:

Αρβανίτης, Οικονομοπούλου.

-Ο αναβάτης Αττίκος Κ. που ίππευε τον ίππο ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€).

7η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΝΕΪΣΑΝ (GB), ΠΑΡΤΥ ΤΑΪΓΚΕΡ (GB)

-Ο ίππος ΠΟΕΤΙΚ ΓΚΕΣΤ διεγράφη.

-Ο ίππος ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αντωνίου, Οικονομοπούλου.

-Ο ίππος ΑΤΡΕΪΓΙΟΥ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Καλείται η προπονήτρια κα Κεράτσα Ειρ. και ο αναβάτης Δημητσάνης Π. να προσέλθουν στο γραφείο των Ελλανοδικών την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση

8η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΡΗΛΜ ΡΟΥΛΕΡ (IRE)

-Στο ύψος των 1050μ. οι ίπποι ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ και ΤΑΡΑΓΚΟΝ κινήθηκαν προς την εξωτερική, στην προσπάθεια των αναβατών τους να συγκρατήσουν τους ίππους τους για να

μην έρθουν σε επαφή με τους προπορευόμενους ίππους. Στη συνέχεια ο ίππος ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ επανήλθε προς την εσωτερική, ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΤΑΡΑΓΚΟΝ με συνέπεια αυτός να απωθηθεί προς την εσωτερική. Το ανωτέρω συμβάν κρίνεται ως αγωνιστικό και δεν έχει επίπτωση στη τελική άφιξη.

-Γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Χριστοφή Μ. που ίππευε τον ίππο ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10