Δελτία ελλανοδικών 05/01/20

-Ο ίππος ΕΛΕΣΑ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου αριστερού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας.  -Ο ίππος ΝΑΣΜΙ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή ένας (1) μήνας.

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10