Απάντηση της Φ.Ε.Ε σε δημοσίευμα τού in.gr

Σε απάντηση του από 07.02.2020 δημοσιεύματος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα in.gr, με το οποίο αφήνονται υπόνοιες για αντικανονική συμμετοχή του ίππου ΑΣΙΑΝ ΣΚΑΪ στις ιπποδρομίες της 09.02.2020 καθώς και για το χειρισμό του συμβάντος του θανάτου του ίππου ΜΕΣΜΕΡΙΣΜ κατά τη διάρκεια της 3ης

ιπποδρομίας της 05.05.2019,  και προς αποκατάσταση της αλήθειας, γνωστοποιούμε στην ιπποδρομιακή κοινότητα τα ακόλουθα:

1. Στον ίππο ΑΣΙΑΝ ΣΚΑΪ (GB), που τερμάτισε 1ος στην 5η Ιπποδρομία της 29.12.2019, ανιχνεύθηκε κατόπιν ουροληψίας  η απαγορευμένη ουσία DICLOFENAC. Για το εν λόγω συμβάν διενεργείται έρευνα από την Επιτροπή Ιπποδρομιών, το πόρισμα της οποίας αναμένεται να κατατεθεί στο Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. εντός των επόμενων ημερών.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 182/2020 Εισήγηση της Επιτροπής Κατάταξης Απαγορευμένων Ουσιών, η ουσία DICLOFENAC κατατάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.Α. (Θεραπευτικές Ουσίες Α), ενώ το χρονικό διάστημα αποκλεισμού του ίππου ανέρχεται σε ένα μήνα από την ημέρα της ουροληψίας (29.12.2019), ήτοι μέχρι την 29.01.2020.

Συνεπώς ο ίππος  ΑΣΙΑΝ ΣΚΑΪ(GB) νομίμως διαγωνίσθηκε στις Ιπποδρομίες της 09.02.2020.

2.  Το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. στη συνεδρίασή του της 1.8.2019 αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της με αρ. 150/11.7.2019 Εισήγησης της Επιτροπής Ιπποδρομιών και την απαλλαγή του προπονητή Χρήστου Σταύρου από την κατηγορία της παράβασης του άρθρου 163 του Κώδικα Ιπποδρομιών, σε συνδυασμό με το άρθρο 40 των Γενικών Διατάξεων, για το θάνατο του ίππου ΜΕΣΜΕΡΙΣΜ  κατά τη διάρκεια της 3ης ιπποδρομίας της 5ης Μαΐου του 2019, λαβόν υπόψη:

« α) Τη με αρ. 150/11-7-2019 Εισήγηση της Επιτροπής Ιπποδρομιών, κατ’ άρθρο 42 των Γενικών Διατάξεων, με την οποία η Επιτροπή, μετά από πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των αιτίων του θανάτου του ίππου ΜΕΣΜΕΡΙΣΜ  κατά τη διάρκεια της 3ηςιπποδρομίας της 5ης Μαΐου του 2019, εισηγήθηκε την απαλλαγή του προπονητή Χρήστου Σταύρου από την κατηγορία της παράβασης του άρθρου 163 του Κώδικα Ιπποδρομιών, σε συνδυασμό με το άρθρο 40 των Γενικών Διατάξεων.

β) Τη διάταξη της παρ. 1.2 του άρθρου 3 του ν. 4373/2016 (με τον οποίο εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία με το Νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ), σύμφωνα με την οποία: «Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κάποιου κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 3.1 στοιχειοθετούνται εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα Α του αθλητή, όπου ο αθλητής παραιτείται της ανάλυσης του δείγματος Β και το δείγμα Β δεν αναλύεται ή όταν το δείγμα Β του αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του δείγματος Β του αθλητή επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν  στο δείγμα Α του αθλητή ή όταν το δείγμα Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο φιαλίδια και η ανάλυση του δεύτερου φιαλιδίου επιβεβαιώνει την παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο φιαλίδιο», η οποία ελλείψει αντίστοιχης ειδικής διάταξης στην ιπποδρομιακή νομοθεσία εφαρμόζεται, αναλογικά, για την ταυτότητα του λόγου, και στην προκειμένη περίπτωση.

γ) Το γεγονός ότι το δείγμα Β των ούρων του θανόντος ίππου, το οποίο απεστάλη από την Φ.Ε.Ε. στο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ του LGC, την εξέταση του οποίου ζήτησε ο κληθείς προς παροχή εξηγήσεων προπονητής του θανόντος ίππου Χρήστος Σταύρου, καταστράφηκε «από ανθρώπινο λάθος υπαλλήλου του εργαστηρίου κατά την εσωτερική κατηγοριοποίηση και κατάταξη», όπως ενημέρωσε την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Φ.Ε.Ε. το ως άνω Εργαστήριο, και συνεπώς, σύμφωνα με όσα εξετέθησαν ανωτέρω, υπό β, δεν τίθεται ζήτημα κατάφασης της πειθαρχικής ευθύνης του φερομένου ως υπαιτίου της παράβασης των κανόνων αντιντόπινγκ προπονητή, δοθέντος ότι ελλείπει η αναγκαία για την ως άνω κατάφαση προϋπόθεση, ήτοι της επιβεβαίωσης της παρουσίας απαγορευμένης ουσίας του δείγματος Α από την εξέταση του δείγματος Β.

δ) Το γεγονός ότι στην κατά τα ως άνω καταστροφή του δείγματος Β δεν εξαντλείται και η μη κατάφαση της πειθαρχικής ευθύνης του προπονητή Χρήστου Σταύρου, καθόσον  και εξαρχής δημιουργούνται σοβαρότατες αμφιβολίες όσον αφορά σε αυτή καθ’ εαυτή τη στοιχειοθέτηση του φερομένου ως διαπραχθέντος πειθαρχικού αδικήματος. Ειδικότερα, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην ως άνω Εισήγηση της Επιτροπής Ιπποδρομιών, το Εργαστήριο LGC, με την ίδια την αρχική διαβιβαστική ηλεκτρονική επιστολή του με την οποία ενημέρωσε την Φ.Ε.Ε. για την ανίχνευση της ουσίας «LIDOCAINE»  στο (θετικό) δείγμα Α των ούρων του θανόντος ίππου, επεσήμανε και τη μη ανεύρεση του αντίστοιχου μεταβολίτη στο δείγμα Α, γεγονός που έσπευσε μάλιστα να χαρακτηρίσει ως ασυνήθιστο («unusual»), για να αναφέρει εν συνεχεία, σε απάντηση υποβληθέντος, ευλόγως, σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Ιπποδρομιών, ως μια πιθανή εξήγηση για τη μη ανεύρεση του αντίστοιχου μεταβολίτη στο θετικό στην ουσία «LIDOCAINE» δείγμα Α, την εξωτερική επιμόλυνση του δείγματος, πχ μέσω χεριών ή της χρήσης γαντιών, που είχαν έρθει σε επαφή με την εν λόγω απαγορευμένη ουσία, καταρρίπτοντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό, εν τη γενέσει της, οποιαδήποτε πειθαρχική ευθύνη».

3. Το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. με την απαιτούμενη προσήλωση στην αρχή της νομιμότητας διασφαλίζει την πιστή τήρηση της ιπποδρομιακής νομοθεσίας, του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Ασπασία Ράλλη 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10