ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

UR - Unseated Rider (ανατροπή αναβάτη)
BD - Brought Down (ανατροπή)
F - Fell (πτώση)
HR - Hit Rails (χτύπησε στα προστατευτικά)
PU - Pulled Up (στάματησε,μουλάρωσε)
RO - Ran Out (έτρεξε εκτός)
R - Refused (απορρίφθηκε)
RTR - Refused To Race (..το ίδιο)
SU - Slipped Up (παραπάτησε,ολίσθησε)
N/R - Non-runner(δεν έτρεξε)

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10