Τι μας λέει η ουρά του αλόγου

Είναι χρήσιμο λοιπόν, αφού μπορούμε οπού και να βρισκόμαστε να παρατηρήσουμε μια πηγή πληροφορίας, να ξέρουμε ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπει. Η θέση της ουράς δείχνει και χαρακτήρα και διάθεση συγκεκριμένης στιγμής.
Αν το άλογο έχει ενδιαφέρον για το περίγυρο και ότι διαδραματίζεται στο πάντοκ η ουρά του θα είναι ελαφρά σηκωμένη και δεν θα το αγγίζει (θα υπάρχει ένα "κενό" 5-10εκ.).

Αντίθετα, αν η ουρά είναι τοποθετημένη ανάμεσα στα καπούλια του, τότε έχει πολύ λίγο ενδιαφέρον να τρέξει.
Συχνά, η κρεμασμένη - επίπεδη ουρά δείχνει κακή διάθεση και έλλειψη ενεργείας. Σε αυτή τη περίπτωση, επίσης θα προσέξετε, πως βηματίζοντας στο παντού το άλογο, κρατά το κεφάλι κάτω και οι βαστάζοι του, το κρατούν πολύ χαλαρά γιατί απλά δεν έχει διάθεση και ενεργεία για να τρέξει.

Έχουμε λοιπόν τρεις θετικές ενδείξεις και τρεις αρνητικές από την ουρά.

Θετικές ενδείξεις, είναι όταν η ουρά είναι,
α)σηκωμένη και αισθητά απέχουσα του σώματος,
β) σηκωμένη και σχεδόν σχηματίζουσα τόξο, που σπάνια συμβαίνει, αλλά όταν τη δείτε το άλογο θα τρέξει πολύ δυνατά, και
γ) κινείται πάνω-κάτω.

Αρνητικές ενδείξεις, είναι η
α) η ουρά που κινείται δεξιά-αριστερά, και όταν τη δείτε στο πάντοκ,
ή στην επίδειξη, έχετε την πληροφορία ότι το άλογο δεν θέλει να τρέξει
και μάλλον θα προτιμούσε να αποφύγει ότι ακολουθεί,
β) η ουρά κρεμασμένη (χωρίς το κενό που είπαμε πριν) δείχνει έλλειψη
ενεργητικότητας και ενδιαφέροντος (επιπλέον επιβεβαίωση είναι αν σκύβει το κεφάλι) και
γ) η ακραία περίπτωση που η ουρά κρέμεται και χάνεται ανάμεσα στα πίσω πόδια. Είναι σπάνιο και όταν συμβαίνει το άλογο κάνει επίσης ανορθώσεις και το μονό που δεν θέλει είναι να τρέξει.

 

Θα επανέλθουμε και με άλλους τρόπους αναγνώρισης της γλωσσάς του σώματος των αλόγων, η αν προτιμάτε, για το πως θα βγάλετε η "σβήσετε" αλόγα από τη φυσική τους παρουσία και μονό.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter